Pangalan ng Wika Kaluyanën
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kaluyanon, Caluyanen, Caluyanon
Pangkat na gumagamit ng wika Isla ng Caluya, Antique
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, West
Mga kilalang wikain (dialects) Semirara
Populasyon Hindi tiyak ang bilang ng nagsasalita 30,046 populasyon ng Caluya (NSO 2010)
Lokasyon Isla ng Caluya, Antiquec
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;