Pangalan ng Wika Kapampangan
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Pampango, Pampangueño
Pangkat na gumagamit ng wika Kapampangan
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Central Luzon
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon
Lokasyon Pampanga; Capas, Bamban, at Lungsod Tarlac sa Tarlac; Hermosa, Dinalupihan, at Abucay sa Bataan; Cabaiao, Nueva Ecija; Gatbuca, at Calumpit sa Bulacan
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik; Katutubong paraan ng pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;