Pangalan ng Wika Kasiguranin
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Casiguranin
Pangkat na gumagamit ng wika Kasiguranin
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Northeastern Luzon, Northernc
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 27,577 (2016 PSA censu / LEF 2018)
Lokasyon Kasiguran, Aurora
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;