Pangalan ng Wika Kinamayu
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kamayu
Pangkat na gumagamit ng wika Kamayu
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Mansakan, Northern
Mga kilalang wikain (dialects) Dekey, Ki-hang,Kib-al, Keley-I, Ni-ni
Populasyon 7,565 tagapagsalita (Morphophonemic Variation among Kinamayo Dialects: A Case Study, Cajetas-Saranza, Rennie, PNU Mindanao, 2014)
Lokasyon Marihatag, San Agustin, Lianga, Barobo, Tagbina, Hinatuan, Bislig, at Lingig sa Surigao del Sur, ilang bahagi ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, at Davao Oriental
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;