Pangalan ng Wika Klata
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Bagobo Klata
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Bilic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 59,838 (NSO 2010 R-XI)
Lokasyon Davao del Sur partikular sa Calinan District at Tugbok District sa lungsod ng Davao
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;