Pangalan ng Wika Kolibugan
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Kalibugan
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Subanon, Western
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 37,634 (NSO 2010 R-IX) 
Lokasyon Siocon, Sirawai, Sibuko, Titay, Liloy, Sindangan, at Dipolog sa Zamboanga del Norte
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;