Pangalan ng Wika Kuyunón
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Cuyunon
Pangkat na gumagamit ng wika Kuyunón
Sigla ng Wika Ligtas 
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, West, Kuyan
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 249,513 (NSO 2010 R-IVB)
Lokasyon Agutaya, Cuyo, Dumaran, Linacapan, Magsaysay, Lungsod Puerto Princesa, at El Nido sa Palawan
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;