Pangalan ng Wika Magahat
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bukidnon Magahat
Pangkat na gumagamit ng wika Bukî o Magahat Bukidnon
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine 
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 10,000 (KWF 2015)
Lokasyon Barangay ng Bongalonan, Cabatuanan, Maglinao, at Linantayan sa bayan ng Basay sa lalawigan ng Negros Oriental
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;