Pangalan ng Wika Magindanawon
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Maguindanaon
Pangkat na gumagamit ng wika Magindanawon
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Danao
Mga kilalang wikain (dialects) Laya, Ilud, Biwangan, Sibugay, Tagakawayan
Populasyon 1,402,226 (NSO 2010 R-IX, R-XII, ARMM)
Lokasyon Maguindanao, Lanao del Sur, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur,  Lungsod Cotabato, Hilagang Cotabato, Timog Cotabato
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;