Pangalan ng Wika Malaynón
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Ati
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, West
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon Hindi tiyak ang bilang ng nagsasalita 1,423 (PSA 2015 Brgy Cubay Sur, Malay Aklan)
Lokasyon Barangay Cubay Sur, Malay, Aklan.  Sinasalita rin ito sa bayan Buruanga at Nabas, lalawigan ng Aklan 
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;