Pangalan ng Wika Manidé
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Abiyan, Agta Camarines Norten
Pangkat na gumagamit ng wika Kabihug
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Manide-Alabat
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 2,000  (Ricky Noblesala, Tribal Chieftain, Cam. Norte; Manila Times 2017)
Lokasyon Labo, Sta. Elena, Jose Panganiban, Paracale, at Capalonga, Camarines Norte
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;