Pangalan ng Wika Manobo Agusan
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agusan Manobo
Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Agusan
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, East 
Mga kilalang wikain (dialects) Raha Kabunsuwán 
Populasyon Walang tiyak na bilang maaaring nakasama sa pangkalahatang bilang ng mga Manobo sa census ng NSO 2010
Lokasyon Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;