Pangalan ng Wika Manobo Aromanën
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Aromanën
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 5,714 (NSO 2010 R-XII))
Lokasyon Hilagang Cotabato (bayan ng Carmen, Libungan, Midsayap, Pikit, Banisilan, Matalam, Kabacan, Pres. Roxas, Pigcawayan, Libungan, at Alamada)c
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;