Pangalan ng Wika Manobo Ata
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ata ng Davao, Atao Manobo, at Langilan
Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Ata
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, South, Ata-Tigwa 
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 21,764 (NSO 2010 R-XI)
Lokasyon Bayan ng Talaingod, Marilog, Paquibato, Panabo, Carmen, Sto. Tomas, at Kapalong, Davao del Norte;
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;