Pangalan ng Wika Manobo Dibabawón
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Dibabawón
Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Dibabawón
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, East 
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 28,165 (NSO 2010 R-XI)
Lokasyon Hilagang-silangang bahagi ng Davao del Norte sa Asuncion (Saug) at sa mga bayan ng Monkayo, Laak, at Montevista sa Compostela Valleyc
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;