Pangalan ng Wika Manobo Ilyanen
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Ilyanen
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, West 
Mga kilalang wikain (dialects) Manobo Ilyanen ay Arakan, Livungaen, at Pulangiyan
Populasyon 1,992 (NS 2010 R-XII)
Lokasyon Bayan ng Pikit, Aleosan, Midsayap, Libungan, Pigkawayan, Alamada, Banisilan, Carmen, Pres. Roxas, Antipas, Arakan, Matalam, Kabaca sa lalawigan ng Cotabato
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;