Pangalan ng Wika Manobo Kinamigín
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kinamiging, Kinamiguin, Kamigin
Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Kinamigín
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, North
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 66,941 (NSO 2010 R-X)
Lokasyon Bayan ng Sagay at Guinsiliban sa isla ng Camiguin
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;