Pangalan ng Wika Manobo Saranggáni
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Sarangani
Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Saranggáni
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, South
Mga kilalang wikain (dialects) Governor Generoso
Populasyon Walang tiyak na bilang maaaring nakasama sa pangkalahatang bilang ng mga Manobo sa census ng NSO 2010
Lokasyon Bayan ng Jose Abad Santos at Don Marcelino sa Davao del Sur; bayan ng Governor Generoso sa  Davao Oriental, at lalawigan ng Sarangani  c
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;