Pangalan ng Wika Manobo Tigwahánon
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Tigwahánon
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, South, Ata-Tigwa
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon (6,646 NSO 2010 R-X)
Lokasyon Tugop, Little Baguio, Kumawas, Halapitan, Iglusad, Bunacao, Katipunan, Kiboncog, Namnam, Matimbus, Sabangan, Lumbayao, Don Cesar; Kalagutay, Palacpacan, Dao, Tag-alas-as, at Abehid sa bayan ng San Fernando sa lalawigan ng Bukidnon 
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;