Pangalan ng Wika Mansaka
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Mansaka
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Mansakan, Eastern
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 53,714 (NSO 2010 R-XI))
Lokasyon Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;