Pangalan ng Wika Mënuvú Ubo
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Mënuvú Ubo
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, South, Obo
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 18,441 (NSO 2010 R-XI, R-XII)
Lokasyon Hilaga at kanlurang bahagi ng bundok Apo partikular sa distrito ng Baguio at Marilog sa lungsod ng Davao; at Kidapawan, Hilagang Cotabato
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;